Folket i vikingabyn Aseke: Smedfamiljen

Svenning Smed kommer från Heberg där han tidigare bodde med sin före detta fru som avled i barnsäng då det sista barnet föddes. Svenning hade två pojkar i tidigare äktenskap, dessa blev dödade när Hebergsborna blev överfallna, Svenning blev skadad och sprang till skogs mot Aseke by för att få hjälp, men han kom inte ända fram. 

Bolla var enda barnet i en familj i Aseke. Hon jobbade hemma och skötte föräldrarna som var gamla och sjuka. En dag var Bolla ute och letade svamp och lingon i skogen när hon såg en skadad man. Hon kallade på hjälp och de bar hem Svenning till Bolla, där hon skötte om honom till han blev frisk.  

Svenning startar en smedja i utkanten av byn, men bodde kvar hos Bolla och hennes föräldrar. Bolla gifte sig med Svenning. De fick en son som är en kopia av sin far, kallad i byn för Svenningson. Han hjälper sin far med alla uppgifter i smedjan och allt runtomkring. Tillsammans har vi  lilla Liv, hon är föräldrarnas ljusglimt alltid glad och full av upptåg. Borde hjälpa sin mor mer än hon gör, då hon bara springer runt i byn med de andra barnen och hittar på rackartyg.

Svenning spelas av Lars Hillerz , Bolla spelas av Kerstin von Braun,  Svenningson spelas av Lukas von Braun och lilla Liv spelas av Linnea von Braun.