Den äldsta kända nordiska sagan

Sagan om Hagbard & Signe är den äldsta fornnordiska saga man känner till. Den kände isländske skalden Snorre Sturlasson refererar i början av 1200-talet till ett citat ur sagan och anger att det kommer från en man som levde under senare delen av 800-talet – det vill säga innan Island i högre grad hade koloniserats och innan de övriga isländska sagorna hade skapats.

Berättelsen nedtecknades vid 1200-talets början av den danske krönikeskrivaren Saxo. Ur samma sagosamling finns berättelsen om den danske prinsen Hamlet, huvudpersonen i Shakespeares mästerverk med samma namn. Kan berättelsen om Hagbard & Signe inspirerat Shakespeare till hans drama Romeo och Julia?