Om pjäsen

Ett uråldrigt drama om maktkamp, blodshämnd och förbjuden kärlek! Vår pjäs bygger på den äldsta och mest spridda av sagorna från vikingatiden. Den uppförs på den plats där allt sägs ha utspelats, vid fornminnet Hagbards Galge i Asige by. Välkommen att uppleva ett nervpirrande drama som har väckt starka känslor i mer än tusen år!
Pjäsen bygger på en roman av asigebon och författaren Peter Adler. Han förklarar:

Eftersom det finns flera platser i Asige som har anknytning till sagan, har vi som bor här börjat betrakta det här dramat som något av ”vår berättelse”. Fast det är givetvis långt ifrån säkert att det hela över huvud taget har ägt rum. Det kan mycket väl handla om en nordisk vandringssägen. Hur som helst var det många här som tyckte att jag skulle skriva om sagan i romanform, och så blev det.

Peter Adler
Ulf G Andersson

När Peters bok kom ut fick dåvarande teaterchhefen i Halmstad – Ulf G Andersson – läsa om den i en lokaltidning. Han skaffade sig ett exemplar av boken och såg direkt att berättelsen lämpade sig för att uppföras på scen.

I den första uppsättningen av vår pjäs var drygt 60 av Asiges cirka 300 innevånare engagerade. I årets uppsättning blir det ännu fler. Uppmärksamheten kring vårt projekt vår sig en skjuts genom den arkeologiska undersökning som under sensommaren – ungefär när vi spelar – kommer att genomföras på området kring fornminnet Hagbards Galge. Man använder så kallad markradar och hoppas få indikationer om bronsålderslämningar som kan vara värda att gräva ut för närmare studium. Från vår spelplats (”regnsäkrad” under tak) har vi utsikt över de mäktiga stenblock mellan vilka berättelsens hjälte Hagbard enligt traditionen mötte döden.