Folket i vikingabyn ASEKE: Inghild (Inger Thörn)

Inghild är en gammal kvinna som sett Aseke växa till en välmående by. Hennes man avled tragiskt efter en olycka då han höll på med att bryta mark och en stor stenbumling kom i rörelse och klämde honom så illa att han avled fem dygn senare. Sedan dess har Inghild slitit än mer för brödfödan med alla slags göromål i byn. Att sköta fåren och korna har varit hennes huvudsakliga syssla.