Byborna i Aseke by: Elsevi

Elsevi är en kvinna som inte är född i byn Aseke

Elsevi bodde som barn i en annan by med sina föräldrar och fem syskon. Byn hon föddes i drabbades väldigt hårt när en farsot drog över trakten och Elsevi blev den enda överlevande i byn. Att Elsevi visste att det tog två dagsvandringar för att ta sig till Aseke bekom henne inte då hon ryktesvägen hört så gott om Aseke och byfolkets vänlighet. Ett rykte som kanske inte alltid stämde överens med verkligheten.

Elsevi gick de två dagsvandringarna som ung flicka till byn Aseke.

Elsevi har olyckligtvis inte funnit sin kärlek utan lever själv och har fått uppdraget att bära vatten vilket hon helst skulle vilja slippa då hennes störst önskan var att få skapa tyger och kläder genom att spinna och väva. Hon drömde om att någon gång få släppa spannarna och oket och istället sätta händerna i ull och lin. Hennes mamma hade  visat henne hur man färgade garn och hur hon skulle göra med ullen för att få den mjuk och fin och lätt att forma till garn.

Elsie spelas av Ann-Sofie Axelsson