Välkomna till vår nya scen

Föreställningarna utomhus vid Hagbards Galge under sensommaren 2018 lämnade starka minnen hos många av besökarna. Ljum kvällsbris, rosaskimrande kvällshimmel och de mäktiga stenarna som bildade fond – allt samverkade på ett sätt som berörde både publiken och aktörerna på scenen. Hade det regnat under några av föreställningarna, hade minnesbilderna förstås blivit annorlunda.

I år har vi bestämt oss för att ”regnsäkra” föreställningarna. Vi spelar under tak, men inte bara för att hålla publik, teknik och aktörer torrskodda. De praktiska förutsättningar som bjuds i Teaterladan (med Hagbards Galge inom nära synhåll) är väldigt mycket bättre än uppe vid själva fornminnet. Vi slipper generera el med dieselaggregat, vi behöver inte hyra vagnar för ensemblen/utrustningen och vi kan klara oss utan vakthållning av spelplatsen nattetid. Vi har också möjlighet att förnya konceptet Hagbard & Signe rent konstnärligt.