Emelie Svensson om rollen som Signe

Det har gått några år sedan jag gjorde rollen som Signe, och sedan dess har det hänt en del som säkert kommer att påverka mitt sätt att ta mig an rollen på nytt. Jag har blivit mor till två barn, varav den äldsta faktiskt heter Signe. Åren och moderskapet har förstås förändrat mig. Den Signe jag nu skall gestalta kommer nog att bli mindre explosiv och mindre styrd av sina känslor. Hon möter hinder och svårigheter i pjäsen, men i stället för att fly eller slåss tror jag att hon kommer att ta sig samman. Även när hon befinner sig i djup sorg. Hon är en aning mer reflekterande än 2018 års Signe.

Fotografering av arbetet kring teatern Hagbard & Signe