Arkeologisk kartläggning av Hagbards Galge

Fornminnet Hagbards Galge är unikt på flera sätt – inte bara genom sin anknytning till sagan om Hagbard & Signe. Resta bautastenar med hällristningar på har inte återfunnits någon annanstans i Nordeuropa. Dessutom ligger gruppen om fyra stenar intill sträckningen av en väg som från bronsåldern och fram till medeltiden var en viktig transportled. Under sensommaren i år kommer en grupp arkeologer att undersöka området kring stenarna. Man kommer att använda så kallad georadar, en teknik som arbetar efter samma princip som ekolod gör i vatten. Georadarn använder inte ljudvågor utan elektromagnetiska pulser för att tränga igenom jordlagren och kan då leverera tredimensionella bilder på föremål som döljs under markytan. Gruppen är sammansatt av experter från Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Durham University samt Kulturmiljö Halland.