Berättaren är inte vem som helst

Berättaren har en viktig funktion i vårt drama. Det är han som knyter samman scenerna och förklarar vad som hänt när berättelsen tar ett språng framåt i tiden. Berättarens tonfall låter oss ana när det ligger fara i luften eller när det råder harmoni mellan människorna på scenen. Hans röst har en klang som påminner oss om att vi befinner oss i en sagovärld som skildrar något som hände för mycket länge sedan. Berättaren för oss in i och genom den världen, men han är inte en del av den. Människorna i byn kan inte se honom, eftersom han existerar på ett annat tidsplan än de.

Rollen som berättare är krävande. och vi förstod tidigt att vi måste ha ett rutinerat proffs för att bära upp den. Vi vände oss till Jojje Jönsson, välkänd komiker och en yrkesman med just de egenskaper vi sökte. Jojje har till övervägande delen arbetat i komiska roller, ett fack som kräver känsla för tajming och tempo. Hans känsla för det komiska kom väl till pass i gestaltningen av den tankspridde och lite “nördiga” engelska amatörarkeolog som gradvis blir pjäsens berättare. Jojje har också – liksom hans kollega Gun Bergström – delat med sig generöst av sin kunskap till amatörerna i ensemblen. Vi är mycket stolta över att två efterfrågade superproffs har valt att ingå i vår ensemble.