Fanns Jomsborg på riktigt?

I flera av de gamla fornnordiska sagorna nämns Jomsborg – ett välbefäst härläger kontrollerat av professionella krigare. I några av sagorna beskrivs de så kallade jomsvikingarna som ett brödraskap av stridsvana sjöfarare som skapade rikedomar genom rov, utpressning och slavhandel. I flera av berättelserna uppges Jomsborg ha grundats av Harald Blåtand (960 – 1043) och i några av dem påstås han ha dött där. Ett antal historiker – bland annat den kände svenske historikern Lauritz Weibull – har hävdat att Jomsborg aldrig har existerat, utan tagit form helt i sagornas värld. Andra har pekat ut ön Wolin utanför floden Oders utflöde som den troliga platsen för en vikingabosättning som svarar mot sagornas beskrivning av Jomsborg.

I dagarna har en välkänd polsk arkeolog gjort nya fynd som styrker hypotesen om att Jomsborg har funnits och att Wolin var platsen. Han hävdar också en ny teori om jomsvikingarna, nämligen att dessa bevakade floden Oders mynning för den slaviske fursten Boleslav Den Tappres räkning. På motsvarande sätt etablerade sig den danske hövdingen Rollo i Normandie med uppgift att för den franske kungen skydda floden Seines mynning. Det var ur denna franska vikingakoloni som Wilhelm Erövraren härstammade, mannen som vann slaget vid Hastings år 1066, blev engelsk kung och avslutade vikingatiden.

Bilden visar en scen ur 2018 års uppsättning av vår pjäs. Här är gästen från Jomsborg, Hildgissle (Ralf Tebay), på väg att få ett utbrott som får ödesdigra följder.