Kompositören A-L Liljedahl om musiken

För mig är det en stimulerande utmaning att få ta mig an Hagbard & Signe under helt nya förutsättningar. Vid uppsättningen 2018 hade vi femton sångare i kören. Nu har vi tjugoen och kö på ytterligare ett antal som vill vara med. Hagbard & Signe är verkligen ett starkt varumärke!

Vi vet inte hur vikingarnas musik lät. I uppsättningen 2018 la jag ner en hel del jobb på att få musiken att klinga lite ålderdomlig – bland annat genom att använda en så kallad pentatonisk skala med fem tonsteg. Jag la ibland också på en bordunstämma, det vill säga ett ”brummande” i oförändrat lågt tonläge bakom de övriga instrumenten. Den finns kvar, liksom den lite folkmusikmässiga klangen. Samtidigt spelar vi ju på ju på moderna instrument och tillåter oss den här gången att utnyttja deras möjligheter för att förstärka stämningslägen och rörelser som gestaltas på scenen. Det innebär ett breddat musikalisk register. Musiken växer samman med själva dramat och körsångarna blir också skådespelare som understryker det musiken skildrar med gester och mimik.

I årets uppsättning samverkar jag med två musiker som jag har jobbat mycket med tidigare. Stefan Isebring är multiinstrumentalist och spelar bland annat nyckelharpa, slagverk och elbas. Jan Overgaard är klassiskt skolad pianist och har dessutom arbetat med jazz och teatermusik. Själv spelar jag bouzouki, hang och slagverk.