Hur lät vikingarnas musik?

Ingen vet, men det finns ett antal musiker och forskare som gjort goda försök att rekonstruera vikingarnas musik på basis av vad vi genom arkeologiska fynd vet om deras musikinstrument. Att man spelade och sjöng vet man säkert – bland annat genom skildringar av musik och musiker i de isländska sagorna. Intresset för den musikaliska delen av vikingarnas kultur har ökat kraftigt – inte minst på grund av det spännande soundtrack som skapats till den populära streamade TV-serien Vikings. Där uppförs en stor del av de musikaliska inslagen på tidstrogna instrument.

Musikalisk rådgivare för serien Vikings är en norrman som heter Einar Selvik. Till vardags ingår han i
vikingarock-bandet Wardruna. Han är också en kännare av de instrument som användes av hans förfäder under vikingatiden – till exempel bockhorn, tagelharpa och lyra. Hans tonsättning av den gamla fornnordiska diktcykeln Voluspa (Valans spådom) förstärker undergångsstämningen i dikten (som beskriver jordens undergång) och har blivit ett slags varningssignal för vårt sätt att hantera vår livsmiljö på. Det är svårt att lyssna oberörd.

En speciell genre inom den fornnordiska diktkonsten var de så kallade kvädena. Det handlar om mycket långa diktverk som framfördes muntligt, troligtvis till ackompanjemang av rytminstrument. Ett slags forntida rappande, skulle man kunna säga. Några kväden kan man med historisk säkerhet knyta till en specifik upphovsman. Ett exempel är Sonnatorrek (sonförlusten) där den kände poeten och krigaren Egil Skallagrimson på ett gripande sätt uttrycker sin sorg över en drunknad son.

På Youtube berättar Einar Selvik om musiken för Vikings och de instrument som använts för att förmedla en förnimmelse av vikingatid.