Ett helt tjog duktiga körsångare!

I årets uppsättning av Hagbard & Signe kommer kören att spela en större roll än tidigare. När de inte sjunger, kommer medlemmarna i kören att gestalta folk i byn. De utför sina vardagliga sysslor, talar med varandra, reagerar på det som händer omkring dem, etc. När de sjunger – och det gör de med täta mellanrum – framför de sångtexter som kommenterar pjäsens handling. I stämningsmättade eller dramatiska avsnitt förstärker de stämningen med sina röster – ofta utan text och i samklang med den instrumentala musiken. Till viss del kan man nog påstå, att våra körsångare därmed spelar samma roll som deras sångarkollegor i de stora grekiska dramerna under antiken.

Den kör som förstärker upplevelsen av vår pjäs består av tjugo mycket välmeriterade körsångare. Samspelet har fungerat bra redan från början och just nu går repetitionerna in i en intensiv fas. Under den närmaste månaden kommer kören att repetera tillsammans med skådespelarna. Det handlar om musikalisk finjustering och tajming.

Här nedan ser du en lista över de sångare som vi är mycket stolta över att ha kunnat knyta till vårt projekt.

Sopraner
Anna-Carin Karlsson 
Ewa Carlsson 
Lena Stensson
Inger Pettersson 
Elin Pettersson 

Altar
Susanne Ottosson 
Eivor Ivarsson 
Ann-Sofie Axelsson
Gabriele Berndt
Ann Jorneus 
Linda Glendell
Kerstin Briggert 

Tenorer
Gunnar Karlsson
Bengt Ivarsson 
Ola Lundh
Gunnar Igerud 

Basar
Sonny Sandgren
Ulf Glemme
Bertil Kristiansson
Sven-Åke Qvarnström