Marknad på historisk mark

Den 24 – 25 augusti är det dags för Signes Skördegille. Marknaden kan du läsa mer om här på hemsidan, men vi vill göra våra besökare uppmärksamma på att den anordnas på en plats som bär på en hel del intressant historia. Längs den väg som löper mot Abild har vi satt upp en skylt som du ser på bilden här ovanför. I bakgrunden ser du två stenar, vilka är rester från en mer omfattande stensättning. Stadsarkivarien Brusewitz i Göteborg besökte området vid mitten av 1800-talet och berättar i sin dagbok att byborna påstod att det hade funnits en allé av stenar på det här fältet. Antagligen handlar det om ett gravfält från den yngre bronsåldern (ca 3000 år sedan). Det är inte otroligt att det göms en hel del arkeologiskt material i jorden under vår blivande marknadsplats.

Tyvärr är svensk arkeologi inte så starkt finansierad. Nya utgrävningar görs för det mesta för att dokumentera fornlämningar där man skall bygga. Men tänk om man kunde undersöka det här området – som ligger i nära anslutning till det mer kända fornminnet Hagbards Galge – med hjälp av modern teknik. Med hjälp av så kallad markradar har man (ekolod fast på land) har engelska arkeologer hittat en hel bosättning under jorden på fälten kring det engelska fornminnet Stonehenge. I nyare tid har det här fältet varit en allmänning där man varje år brände av ljungen – så att gräset kunde spira och ge sommarbete åt Asigebornas boskap.