Tack alla!

Nu sveper höstvindarna kring Hagbards Galge. Fem fullsatta föreställningar är avslutade och spelplatsen är röjd. Hur man än mäter, blev vårt teaterprojekt en stor framgång. Publiken var nöjd, vi själva bär med oss en rad färgstarka minnen som kommer att lysa upp vintermörkret och vi fick fina recensioner i lokala media. Ett hjärtligt tack till vår publik och till alla dem som lagt tid och energi i ett projekt som blev precis vad vi innerst inne hade hoppats på.

Många har redan uttryckt önskemål om en upprepning av teaterprojektet under nästa år. Vi har inga konkreta planer i den vägen, men vi är medvetna om att ”Hagbard & Signe” nu är något av ett varumärke som vi bybor måste förvalta på ett bra sätt. Den enorma uppslutningen från Asigebornas sida har krävt tid och energi. Troligen blir 2019 ett ”mellanår” utan föreställningar , medan vi i lugn och ro diskuterar hur vi skall utveckla konceptet. Detta kommer att ske i den produktionsgrupp som samordnade det praktiska arbetet kring årets repetitioner och föreställningar samt i styrelsen för det bolag som Asige Hembygdsförening bildade speciellt för projektet Hagbard & Signe. Här på hemsidan kommer du även i fortsättningen att få information om hur de diskussionerna framskrider.