Stort tack till Matöppet i Slöinge!

Mat och dryck är viktiga faktorer vid planeringen av repetitionsarbetet. När skådespelare drabbas av sockerfall, får de ofta svårare att komma ihåg replikerna och att leverera dem med rätt inlevelse. Om pjäsen – som i vårt fall har en stor ensemble – är logistiken kring maten krävande. I vårt fall är det över 80 personer som skall utspisas för att behålla ork och motivation under långa repetitionspass. I sammanhanget har vi haft fantastisk god hjälp av Matöppet i Slöinge. De har gett oss perfekt service, hjälpt oss med en rad praktiska detaljer och dessutom låtit oss lämna tillbaka de varor som inte har gått åt. På så sätt har de besparat oss några av de vanligaste problemen när det gäller utspisning av en stor grupp människor under oftast ganska primitiva förhållanden.