Honung från Signes blomsterängar

Ulla Sandström ingår i den kör som förstärker dramatiken och känslosvallen i sagan om Hagbard och Signe. Hon är dessutom en av de entreprenörer som ställer ut lokala livsmedelsprodukter i samband med föreställningarna. För hennes del gäller det honung från bin som samlar sin nektar vid och omkring fornminnet Hagbards Galge – den plats där sagans Hagbard mötte döden. Ulla äger dessutom den mark där fornminnet finns och bor på en gård på andra sidan vägen.

”Jag har sysslat med biodling i nästan fyrtio år, men försökt att hålla mig på en lämplig hobbynivå. För min del innebär det två till tre samhällen. Omgivningarna här i Asige har en rikt varierad växtlighet av både träd och blommor. Det finns till exempel en hel del lönn, vilket ger honung av hög kvalitet. Det är ju växtlighetens sammansättning och tidpunkten för slungning av vaxkakorna som bestämmer honungens färg och smakmässiga sammansättning. Honung som slungats på försommaren är oftast ljus, medan den honung som skördas på hösten är betydligt mörkare”.

Ulla berättar, att den mark som omfattar fornminnet Hagbards Galge på sikt skall förvandlas till en slåtteräng. Som ägare till marken svarar Ulla enligt ett avtal med Länsstyrelsen för putsning av gräsytorna som omger de stora stenblock som utgör fornminnet Hagbards Galge. Hon berättar också, att den s.k. slåttergubben (gul och snarlik en prästkrage) har etablerat sig inom området.

Som ägare till marken där det historiska kärleksdramat nådde sitt klimax och som deltagare i föreställningen har Ulla stark koppling till den urgamla berättelsen.

”Det är ett privilegium att få vara med att förvalta legenden om Hagbard & Signe på flera sätt”.