Anders har världens bästa yrke

Anders Axelsson bor och brukar gården Tollastorp, belägen vid den väg som löper genom slätten mellan Slöinge och Asige by. Hans lantbruksföretag omfattar även odlingar i Skrea samt på föräldragården i Harplinge.

”Man kan säga att jag odlar råvarorna till öl, mjöl, olja och gröt – det vill säga korn, vete, raps och havre”.

På Tollastorp är potatisen huvudgrödan – och totalt producerar Anders potatis på 45 hektar.

Så gott som hela skörden levereras till en och samma grossist. Sommarens torka har givetvis fört med sig problem.

”Ja, det är klart. Här i Asige har vi kunnat vattna, men långt ifrån tillräckligt. På våra övriga ställen klarade sig potatisen hyfsat”.

Anders har ingen jordbruksutbildning, utan började jobba på föräldragården direkt efter skolan. Hans yrkesval har varit självklart.

”Som bonde producerar man mat till andra. Man gör en insats som är nödvändig och man bidrar till att hålla landskapet öppet. Att driva ett hållbart jordbruk med entusism och engagemang ger en oslagbar livskvalitet. Med mitt sätt att se, har jag världens bästa yrke. Självklar finns det saker som man önskar kunde ha varit annorlunda. Jag hade till exempel hellre sett att landets bönder hade fått rejält betalt för sina produkter än att som idag behöva ägna en massa tid åt att söka de subventioner som är nödvändiga för vår överlevnad”.