Ann-Louise är musik

Redan från den första idédiskussionen mellan regissör och författare har det stått klart att pjäsen Hagbard & Signe skulle innehålla mycket musik – och dessutom musik med en egen och lite särpräglad karaktär. Den tonsättare som redan från start knöts till projektet är Ann-Louise Liljedahl. Under resans gång har hon skapat effektmusik, visor, dansmusik och kärleksballader. Man kan med rätta hävda, att pjäsen har ett eget ”soundtrack” av melodier som hänger kvar när man en gång lyssnat på dem. För regissören Ulf G Andersson var valet av Ann-Louise naturligt.

”Hon är en känd musikprofil i Halmstad, där jag under en rad av år var teaterchef. Hon komponerade bland annat den opera som framfördes vid stadens 700-årsjubileum och har också levererat en ungdomsopera på beställning av Göteborgsoperan. Hon har förmågan att läsa och förstärka de stämningar som gestaltas på scen. Både Peter som skrivit manus och jag är mycket nöjda med musiken för Hagbard & Signe. Hon fungerar dessutom som körledare och – tillsammans med rutinerade Stefan Isebring, Nils G Anderson och Gibril Cham – som instrumentalist under föreställningen”.

Ingen vet hur vikingarnas musik lät. Ann-Louise har valt att arbeta med sk kvintackord, vilket ger en lite ålderdomlig klang. Vidare använder hon ofta en bordunsstämma, dvs en låg ton som ligger kvar oförändrat och förstärker den effekten. Själv funderar Ann-Louise på om man inte kan ha underskattat nivån på musiken under vikingatiden.

”Skandinaviska vikingar hade täta kontakter med arabvärlden, som hade en rik och avancerad musiktradition. Något lärde dom sig säkert”