Nytt fokus på gammal konserveringsmetod

Gavie Gårdar är både en plats och ett varumärke. Låt oss börja med platsen, vackert belägen på den bördiga slätt som breder ut sig mellan Falkenberg och det lilla samhället Årstad. Här driver Eivor Gavie ett företag baserat på en urgammal konserveringsmetod som med ökat hälsomedvetande och ökat intresse för matlagning har fått ny aktualitet. Det handlar om syrade grönsaker. Eivor beskriver hur hennes företagsidé successivt vuxit fram.

”Jag har vuxit upp i ett lanthushåll där det mesta som köksträdgården gav togs till vara genom konservering. Den riktigt stora kicken fick jag under ett besök i New York för drygt tio år sedan. Där fick jag tillfälle att smaka på en sallad av syrad rödkål, vilket gav mig en smakupplevelse jag aldrig kunnat glömma. När jag kom hem började jag experimentera med syrning av olika grönsaker, och snart var jag fast. En värld av nya smaknyanser öppnade sig”.

Sedan Eivor i mer systematiska former började marknadsföra sina produkter har det skrivits åtskilliga spaltkilometer om de positiva hälsoeffekter som syrade grönsaker kan ge. I princip innebär syrning att grönsakernas fruktsocker bryts ner till mjölksyra, vars låga pH-värde tar kål på de bakterier som kan bryta ner grönsakernas näringsämnen och försämra deras hygieniska kvalitet. Dessutom frigör processen nya smakämnen, vilket i sig förklarar det ökade intresset för syrade grönsaker bland krögare och matskribenter. På senare tid har det också skrivits en hel del om den gynnsamma effekt syrade grönsaker kan tänkas ha på en viktig hälsofaktor, nämligen tarmens bakterieflora.

Idag säljs Eivors syrade grönsaker i gårdens butik samt i ett antal övriga – noga utvalda – gårdsbutiker. Eivor är också en av de lokala matentreprenörer som kommer att visa och sälja sina produkter i samband med föreställningarna av Hagbard & Signe.