Läste Shakespeare sagan om Hagbard och Signe?

Shakespeare är världens mest spelade dramatiker och en milstolpe i den europeiska kulturhistorien. I den sagosamling där berättelsen om Hagbard och Signe nedtecknades för första gången (Gesta Danorum) finns också sagan om den danska prinsen Hamlet – vilken blev huvudperson i Shakespeares mest berömda drama. Det är väldigt troligt, att den store diktaren kände till berättelsen om det olyckliga kärlekspar som gett namn åt ett antal platser i Asige by. Det gjorde nämligen praktiskt taget alla engelska dramatiker och författare i det elisabetanska England. Den här sagosamlingen lästes flitigt av den bildade medel- och överklassen vid den här tiden. Kan sagan rent av ha inspirerat Shakespeare till hans mästerverk Romeo & Julia?

Ingen kan påstå något bestämt, men det finns stora likheter i den dramatiska strukturen i de båda berättelserna. Det handlar om rivalitet mellan två makthungriga familjeklaner, om förbjuden kärlek över klangränserna och om självmord på grund av att man (felaktigt) tror att den älskade är död. Hur det förhåller sig får vi aldrig veta, men vi hoppas att Shakespeare ler milt i sin himmel när vi har premiär den 31 augusti. Vi hoppas dessutom att han lägger ett gott ord för oss hos den som styr vädret.