Ekologisk äggproduktion i unik miljö

Särestad Kulegård ligger några kilometer från Asige by, i brytningszonen mellan slätt- och skogslandskap. Den gamla kungsvägen – Via Regia – slingrar sig fram intill gården och i grannskapet finns det gott om fornminnen från bronsåldern. Landskapet är på ett märkligt sätt både rofyllt och dynamiskt.

Makarna Inger och Thomas Pettersson samt sonen Jakob driver både konventionell och ekologisk äggproduktion i denna vackra trakt och deras familjeföretag inkluderar även dottern Elin. Paret övertog gården 1981 efter Thomas föräldrar. För närvarande finns det cirka 30 000 frigående höns i ett stall, medan cirka 20 000 höns hålls EU-ekologiskt i ett annat stall, med ett utomhushägn där de är skyddade från hungriga rävar och har möjlighet att söka skydd när rovfåglar hotar. Hägnet omfattar 10 hektar och rymmer både betesmark, grus, åkermark och skog.

Inger och Thomas är delägare i delvis producentägda Kronägg, som sköter packning och marknadsföring av gårdens produktion. Varje vecka hämtar Kronägg cirka 330 000 ägg hos familjen Pettersson. Hela gårdens produktion är certifierad enligt Svenska Äggs normer enligt den rosa checken som omfattar alla led i produktionskedjan. De ekologiska hönsen och äggen är också certifierade enligt EU-normerna för ekologisk produktion (SMAK). Thomas påpekar också, att gården hämtar allt vatten från egna, minutiöst kontrollerade vattentäkter.

Med värme i stämman sammanfattar Thomas de unika egenskaperna hos ägg som livsmedel.

”Näst efter bröstmjölk är ägg vårt näringstätaste livsmedel. Det innehåller faktiskt det mesta som organismen behöver – utom C-vitamin. Högvärdigt protein, D-vitamin, järn och selen är några av de ämnen man får i sig i ett vanligt frukostägg och ägg ger dessutom en mättnadskänsla som varar relativt länge. Rent miljömässigt är ägg ett bra livsmedel, eftersom hönan är en effektiv foderomvandlare. Två kilo foder ger cirka ett kilo ägg”.

Särestad Kulegård är en av de lokala matproducenter som visar och säljer sina produkter under föreställningarna av Hagbard & Signe. Inger ingår dessutom i den kör som har en viktig funktion i pjäsen