Tur att Asige ligger i rätt kommun!

Chefen för kultur- och fritidsförvaltningen i Falkenbergs kommun – Jan P Bordal –  var den första person utanför Asige by som fick höra talas våra planer på en pjäs baserad på berättelsen om Hagbard och Signe. Vi besökte honom redan på våren 2016, främst för att höra om han tyckte att idén verkade realistisk. Den mycket positiva reaktionen från Jan var på det stadiet helt avgörande för vårt beslut att gå vidare med våra planer. Hans erfarenhet från teatervärlden – bl a som chef för Borås Stadsteater och Stora Teatern i Göteborg – bidrog till att han förstod våra planer och kunde ge oss ett antal goda råd.

När vårt projekt väl blev konkret, mötte vårt projekt samma positiva mottagande i kommunens kulturnämnd. Vi fick ett finansiellt stöd som var avgörande för att kunna genomföra projektet på den kvalitetsnivå som vi redan från början hade siktat mot – och där ett inslag av professionella skådespelare och en etablerad regissör var viktiga förutsättningar. Vi har flera gånger konstaterat, att vi har haft tur som har kunnat utveckla vårt projekt i en miljö där kommunens satsningar på teater, lokal matkultur och naturupplevelser har förstärkt varandra. Vi fick också en mycket välkommen hjälp av kommunens bolag för stimulans av besöksnäringen – Destination Falkenberg. De har hjälpt oss med bland annat marknadsföring, biljettförsäljning och hantering av alla de tillstånd som krävs för ett evenemang som Hagbard & Signe. Det är med andra ord tur att Asige ligger i rätt kommun!