Källsjö Mejeri skapar starkt varumärke

Källsjö Mejeri är – liksom närbelägna Ullared – ett av de mest populära besöksmålen i Falkenbergs kommun. Verksamheten startade 2012, då Lennart Svenäng och Bengt Erlandsson bestämde sig för att själva börja förädla mjölken från de båda gårdarna Egnared och Torsebo på plats i natursköna Källsjö. Idag har man skapat sig ett starkt varumärke och möter en ständigt ökande efterfrågan. Halländska konsumenter har på senare år blivit allt mer medvetna om värdet av närproducerade livsmedel av hög kvalitet. För närvarande levererar man i genomsnitt cirka 1000 liter paketerad mjölk per dag till butiker över hela Halland. Efterfrågan på mejeriets övriga produkter – ostkaka, grädde, fil, hårdost, yoghurt, sötost och kalvdans – ökar också stadigt.

På de båda gårdarnas marker betar ett 80-tal kor, vilka bidrar till att hålla det vackra jordbrukslandskapet öppet. Man har medvetet valt bort mjölkning via robot, eftersom manuell maskinmjölkning ger möjlighet till daglig kontakt med varje individuellt djur. Ett café och en gårdsbutik hör också till verksamheten. Lennart och Bengt har förenat ett antal värden som ligger i tiden. God djurhållning, landskapsvård och kärleksfull förädling av närproducerade råvaror. De ingår i den grupp av mathantverkare som kommer att visa och sälja sina produkter i samband med föreställningarna av Hagbard & Signe.