Riktigt kaffe kräver kontakter och tajming

Anna och Daniel Eråker följde sin ”magkänsla” när de för åtta år sedan blev ägare till det gamla järnvägshotellet i det tidigare stationssamhället Slöinge. Paret flyttade då från ett provisoriskt boende på 70 kvadratmeter i Halmstad till ett praktfullt stenhus på drygt 400 kvadratmeter. Idag driver de ett kafferosteri med butik i en del av byggnaden – och har därmed (som det brukar heta i turistreklamen) ”satt Slöinge på kartan” bland landet finsmakare när det gäller kaffe. Daniel summerar:

”Vi är ett mikro-rosteri, vilket innebär att vi har kontroll över alla led i produktionskedjan och utför rostningen på ett sätt som låter de speciella egenskaperna hos varje kaffesort komma till sin rätt. Det innebär också, att vi inte kan producera särskilt stora volymer – något som skulle kräva en mekaniserad tillverkningsprocess. Vi arbetar dessutom bara med specialkaffe – dvs kaffesorter som valts ut på grund av sina speciella egenskaper och produceras ekologiskt av odlare som behandlar sina anställda väl. Genom åren har vi byggt upp ett kontaktnät av odlare som lever upp till våra krav, som är noga specificerade då vi gör beställningarna”.

Daniel berättar vidare, att produktionen av specialkaffe till stor del handlar om minutiös tajming. Det gäller inte minst vid skörd, då endast fullt mogna frukter får plockas. Det gäller även vid rostningen, vilken måste avbrytas i det ögonblick då sockerarterna i bönan har koncentrerats och beska smakämnen ännu inte hunnit bildas. Detta kräver vana, intuition och kunskap om egenskaperna hos varje kaffesort.

Anna och Daniel kommer att presentera kaffe med tilltugg i samband med föreställningarna av Hagbard & Signe. Vi misstänker att du kommer att lockas till deras stånd av doften.