Byns retstickor

Ungarna i den vikingaby där pjäsen utspelas ser oskyldiga – ja, till och med ganska gulliga ut. Skenet bedrar. Efter större gillen smyger de ut under de tidiga morgontimmarna. Deras mål är att hitta någon av byns gubbar (vilka givetvis inte kan springa ifatt dom) och reta dem genom att sjunga ramsor som går ut på att man får ont i huvudet av att dricka för mycket öl eller mjöd. De väljer ut sina offer noga, men oftast är det byns etablerade fyllegubbe Gorm som blir utsatt.

När ungarna inte retas, leker de eller kivas med varandra. Killarna tränar så kallad glimabrottning, där man med ett fast tag om motståndarens livrem skall försöka kasta omkull denne. Tjejerna sitter mest och snackar och flätar eller kammar varandras hår. På vikingatiden talade man nog inte så mycket om könsroller. I en omvärld som var hård och hotande var dessa oftast självklara. Det utesluter inte att det fanns kvinnor som skapade sig rykte som kraftfulla ledare i krig och viljestarka rådgivare till maktens män. Vi skall återkomma till det ämnat så småningom.